Pensionatet

• Helt nybyggt enligt Jordbruksverkets nya regler
• Utbildad personal – godkänd av Länsstyrelsen och Miljö & Hälsa
• Badvänliga sjöar
• Stora lekhagar i skogsmiljö
• Egen träveranda under tak
• Egen utgång till rejält tilltagna rastgårdar
• Dörrarna ordentligt isolerade = inget drag nattetid
• Härliga bäddar
• Dämpad belysning
• Bad och duschavdelning
• Sjukrum finns i bostadshuset
• Samarbete med veterinär
• Inga fyrverkerier
• Individuella promenader 3-4 gånger per dag
• Alla raser välkomna!